Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 Divani Caravel Hotel

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

Στο Data Center Conference οι συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων, θα:

 • Πληροφορηθούν τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις στο πεδίο της Τεχνολογίας Κρίσιμων Υποδομών
 • Παρακολουθήσουν βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ισχύος, ψύξης και απόδοσης σε ένα μοντέρνο Data Center
 • Κατανοήσουν την επίδραση του General Data Protection Regulation (GDPR) στα Data Center
 • Ανακαλύψουν τις cutting edge τεχνολογίες κρίσιμων υποδομών και θα κατανοήσουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • Υιοθετήσουν τη νέα εποχή της software driven τεχνολογίας με περιεχόμενο σε virtual περιβάλλοντα, SDN και νέας γενιάς WANs, εκμοντερνισμό του data center, τεχνολογίες container και αρχιτεκτονικές που υποστηρίζουν το mobility
 • Χρησιμοποιήσουν το cloud για το τεχνικό και το business πλεονέκτημα μαθαίνοντας για το public, το private, το hybrid cloud, τις cloud εφαρμογές, τα μοντέλα κόστους, την ασφάλεια, το migration και τη διαχείριση των workloads και της απόδοσης
 • Αποκτήσουν μια ολική όσο και ρεαλιστική εικόνα σχετικά με τα κόστη, τη λειτουργικότητα, τις υπηρεσίες, την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα, την χωρητικότητα κ.ά. που διακρίνουν το Hosted Vs Own built Data Center προκειμένου να αποφασίσουν ποια οδό θα ακολουθήσουν.
 • Καταλάβουν τις βέλτιστες πρακτικές για να πεισθεί το management να επενδύσει στις κρίσιμες υποδομές
 • Αξιολογήσουν τις εναλλακτικές παροχής ενέργειας και να προσδιορίσουν το ratio κόστους - ωφέλειας
 • Ακούσουν για στρατηγικές resilient thermal management strategies ώστε να υποστηριχθούν χαμηλότερα PUEs
 • ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ
 • SPECIAL SUPPORTER
IBM
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR